หน้าแรก เกี่ยวกับงานบัญชี ข่าวสารและกิจกรรม บุคลากร ติดต่อเรา
หน้าแรก   >   บุคลากร
 
บุคลากร
งานบัญชี
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 

บุคลากร

  บุคลากรประจำงานบัญชี
 
 •  
   

   

  น.ส.พรรณเพ็ญ สิทธิพัฒนา
  รักษาการคณบดี คณะบัญชี
  หัวหน้างานบัญชี

    น.ส.พรรณเพ็ญ สิทธิพัฒนา
  วุฒิการศึกษา
  ปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิต วิทยาการจัดการ(แขนงบัญชี)
  ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกริก
   
  ประวัติการทำงาน
  พ.ศ.2543-2549 อาจารย์สอนการบัญชี โรงเรียนเทคนิคพณิชยการพิษณุโลก
  พ.ศ.2550-2551 อาจารย์สอนการบัญชี วิทยาลัยพิษณุโลก
  ปัจจุบัน อาจารย์ประจำคณะบัญชี มหาวิทยาลัยราพฤกษ์
   
   
 •  
   

   

  น.ส.กันตา หลิมพลอย
  เจ้าหน้าที่งานบัญชี-ฝ่ายจ่าย

    น.ส.กันตา หลิมพลอย
  วุฒิการศึกษา
  ปริญญาตรี บช.บ.มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
   
  ประวัติการทำงาน
  เจ้าหน้าที่งานบัญชี-ฝ่ายจ่าย มหาวิทยาลัยราพฤกษ์ 2556 - ปัจจบัน
   
   
 •  
   

   

  น.ส.ไอลดา เศรษฐกิจ
  เจ้าหน้าที่งานบัญชี-ฝ่ายรับ

    น.ส.ไอลดา เศรษฐกิจ
  วุฒิการศึกษา
  ปริญญาตรี บช.บ.มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
   
  ประวัติการทำงาน
  เจ้าหน้าที่งานบัญชี-ฝ่ายจ่าย มหาวิทยาลัยราพฤกษ์ 2556 - ปัจจบัน
   
   
Next
Previous
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.